Rejestracja spółek

Zarejestrujemy Twoją spółkę

Prowadzenie działalności gospodarczej wymusza konieczność rejestracji firmy, co z kolei wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów. W zależności od wybranej formy przedsiębiorstwa są one mniej lub bardziej skomplikowane. W przypadku spółek kapitałowych formalności należą do najbardziej wymagających i obejmują przygotowanie wielu dokumentów. Nasz zespół dysponuje wiedzą na ten temat i zajmował się zakładaniem firm dla setek przedsiębiorców z całej Polski, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu.

Rejestracja spółki

Czego wymaga i jak przebiega rejestracja spółki?

Spośród wielu form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce to właśnie spółka z o.o. należy do najpopularniejszych. Wynika to m.in. z ograniczonej odpowiedzialności nieobejmującej majątku prywatnego czy korzystnych rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych. Jedną z barier, która zniechęca przedsiębiorców do wyboru tego rozwiązania prawnego, są natomiast procedury związane z rejestracją. Konieczność skompletowania określonej dokumentacji, wypełniania wniosków i dotrzymywania terminów sprawia, że wiele osób powierza to zadanie zewnętrznym podwykonawcom, takim jak nasz zespół.

Zajmujemy się przeprowadzaniem wszelkich niezbędnych procedur, które skutkują powstaniem nowego podmiotu prawnego. Umożliwiamy rozpoczęcie działalności bez osobistego angażowania klienta w formalności urzędowe, a nawet bez konieczności przyjazdu do Polski, nadzorując ich przebieg i dostarczając na czas wymagane dokumenty. Kontrahenci zlecają nam rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialności w formie zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Jeżeli klient sobie życzy, służymy wsparciem doradczym, np. w wyborze odpowiedniego kodu PKD. Poza tym specjalizujemy się w sporządzaniu umów, wypełnianiu wniosków, zgłaszaniu firm do stosowanych rejestrów czy prowadzeniu komunikacji z urzędami, co pozwala nam na przeprowadzenie wszelkich procedur w sposób zgodny z przepisami. W ramach współpracy z nami rejestracja spółek jest możliwa niezależnie od branży czy wysokości wnoszonego kapitału zakładowego.

Należy zwrócić uwagę, że elektroniczna rejestracja spółki jest możliwa tylko z prostą ramową umową spółki. Jeśli przedsięwzięcie jest bardziej skomplikowane, jest wielu wspólników, duże wkłady własne, aporty, zdecydowanie należy skorzystać z profesjonalnej pomocy oraz zawierać umowę spółki u notariusza. Pozwali to właściwie zapisać sposób głosowania, ograniczenia zbywania udziałów, dziedziczenie i wiele innych trudnych kwestii.

Kontakt
Adres firmy

Kupno i sprzedaż spółek

Tiger Bro Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 29b
02-737 Warszawa

Usługi świadczymy w Warszawie, zdalnie dla klientów z całej Polski.