Sprzedaż spółki bez dokumentacji - co warto wiedzieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością gromadzenia kluczowych danych na jej temat. Sprzedaż spółki bez dokumentacji jest więc sporym wyzwaniem, między innymi wymaga późniejszego uzupełnienia choćby części z nich, tak aby można było podmiot zlikwidować. To wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Często problemem jest już samo ustalenie kto jest faktycznie udziałowcem spółki oraz kto jest w jej zarządzie. Wbrew pozorom wpis w KRS nie określa tego, to są jedynie wpisy deklaratoryjne, czyli oparte o to, co spółka kiedyś oświadczyła. Następnie trzeba ustalić jakiś stan finansów spółki. Większość informacji jesteśmy jednak w stanie pozyskać we własnym zakresie, funkcjonując jako sprawdzony skup nabywający takie podmioty. Zapraszamy do współpracy!

Sprzedaż spółki bez dokumentacji

Jaka dokumentacja jest najważniejsza w przypadku spółek z o.o.?

Regulowanie działania przedsiębiorstwa oznacza m.in. dopełnienie szeregu formalności. Wspomniana spółka z o.o. musi mieć akt założycielski, który przygotowuje się u notariusza lub w systemie S24. Dokumentacja obejmuje m.in. odpis z KRS, umowę spółki lub statut, a także informacje o udziałowcach oraz członkach zarządu. Przy sprzedaży tego typu firm wymagamy przedłożenia wszystkich tych kluczowych informacji. Bardzo ważne są też sprawozdania finansowe.

W przypadku przedsiębiorstw prowadzonych w formie podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością sprzedaż odbywa się z uwzględnieniem wymienionej dokumentacji. Jest ona wymagana do poprawnego i legalnego przeniesienia udziałów, bez czego nie jest możliwe przeprowadzenie późniejszej likwidacji przedsiębiorstwa.

Czy sprzedaż spółki bez dokumentacji może odbyć się z pominięciem wizyty u notariusza?

Przygotowanie umowy sprzedaży spółki bez dokumentacji wymaga formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza. Bez dochowania tej formy umowa jest nieważna. Jest to też najczęstsza praktyka. Istnieje też możliwość zrealizowania transakcji elektronicznie przez system S24, my jednak tej formy nie stosujemy. z uwagi to, że system ten jest zawodny, uciążliwy, a ponadto zamieszczony tam wzór umowy jest co prawda formalnie poprawny, ale nie spełnia wymagań naszego działu prawnego w zakresie bezpieczeństwa transakcji

Tak więc do notariusza należy się udać przy każdej transakcji tego typu. Alternatywą dla osób przebywających zagranicą jest poświadczenie podpisu przez konsula RP.

Istotną kwestią formalną jest ponadto poinformowanie spółki o nabyciu udziałów, a także uzyskanie zgody spółki lub zgromadzenia wspólników - o ile są wymagane. W razie wątpliwości w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.

Kontakt

Adres firmy

Kupno i sprzedaż spółek

Tiger Bro Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 29b
02-737 Warszawa

Usługi świadczymy w Warszawie, zdalnie dla klientów z całej Polski.